Walter Weyns

Politiek en moraliteit

Verhofstadts project voor een ‘nieuwe politiek’

Tussen januari ’91 en september ’94 schreef Guy Verhofstadt, de huidige voorzitter van de Vlaamse Liberalen en Democraten, drie burgermanifesten. Waar in de eerste twee de individuele burger en de vrije markt garant staan voor minder politiek en meer moraliteit, zijn in het derde manifest het algemeen belang en een culturele voedingsbodem een conditio sine qua non voor een ‘nieuwe politiek’. Maar, trekt Verhofstadt uit ware premissen wel juiste conclusies?

verschenen: Mei 1995, blz. 418

jaargang: 62/05