Politiek overzicht

Internationale samenwerking/nationale politiek

*Wereldvoedselconferentie* *Europese Gemeenschap* *Midden Oosten* *Nederland* *Verenigde Staten* *Engeland* *Frankrijk* *Ethiopië* *Japan* *Italië*

verschenen: Januari 1975, blz. 363

jaargang: 42/04