L.L.S. Bartalits

Politieke, economische en militaire implicaties

van de Oost-West-handel

De bouw van de aardgasleiding van Siberië naar West-Europa bracht de zoveelste, uitgesproken onenigheid aan het licht tussen de VS en haar Europese geallieerden omtrent de implicaties van een Oost-West-handel waarbij de overdracht van westerse technologie een belangrijke bijdrage kan leveren tot de militaire en economische opbouw van de Oostbloklanden.

verschenen: Maart 1984, blz. 544

jaargang: 51/06