A.G.J. Dietvorst

Politieke geografie en de school

De Nijmeegse sociaal-geograaf H. van den Bosch signaleert een etnocentrisch denken in onze aardrijkskunde, d.w.z. dat wij bepaalde, bijna onwrikbare opvattingen hebben over andere volkeren en landen (een Italiaan is zus, een Turk zo, etc.). Hij tracht dit denken te bestrijden zelfs al op de basisschool door de kinderen aan de hand van bepaalde rollenspelen zich te laten realiseren dat mensen vaak onbewust tegenover elkaar in plaats van naast elkaar staan.

verschenen: Maart 1977, blz. 523

jaargang: 44/06