H. van Lier

Wie heeft er een mening over kunst ?

De nota ‘Kunst en kunstbeleid’ van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk stoelt op twee gedachten: ‘… kunst (is) een onmisbare factor voor het voortbestaan, de ontwikkeling en de verandering van elke kultuur en – omgekeerd – (is) de bereidheid van een kultuur om haar spiegelbeeld te laten veranderen door de kunst een maatstaf van haar levenskracht’. Dit principe wordt in dit artikel getoetst aan de praktijk van het ‘orkestenbestel’.

verschenen: Maart 1977, blz. 508

jaargang: 44/06