Louis Van Nuland

Politieke kroniek

Op de drempel van het nieuwe jaar

*nieuwe politieke jaar* *sociaal-economische crisis* *uitgavenmatiging*

verschenen: Januari 1981, blz. 361

jaargang: 48/04