Louis Van Nuland

Politieke kroniek

Wie gaat dat (spaar)varkentje wassen?

*begroting* *besparingen* *herziening RSZ* *financiering van de deelgebieden*

verschenen: Oktober 1980, blz. 75

jaargang: 48/01