Anke Veenis

Politieke strijd op het schoolplein

De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt schreef in 1957 een essay over de rassenrellen in Little Rock, Arkansas. Haar stellingname tegen het overheidsingrijpen bij de integratie van zwarte leerlingen veroorzaakte onenigheid op de redactie van het blad Commentary. Toen het artikel in 1959 in Dissent verscheen, ontstond er beroering bij blanke én zwarte Amerikanen. De raciale spanningen in Ferguson, Missouri, die zich sinds vorige zomer hebben ontladen in frequent straatgeweld, maken haar werk weer actueel.

verschenen: Mei 2015, blz. 442

jaargang: 82/05