Hilde Heynen

Postmodernisme en architectuur

Een merkwaardige combinatie

In deze tekst wordt de relatie onderzocht tussen het postmoderne denken, zoals dat bij auteurs als Lyotard en Derrida aan de orde is, en het postmodernisme in de architectuur. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, bestaat er geen echte verwantschap tussen deze beide fenomenen: ‘postmodern denken’ en ‘postmoderne architectuur’ blijken incompatibele begripsinhouden te dekken. postmodern denken en postmodernisme in architectuur (1989)

verschenen: Februari 1989, blz. 429

jaargang: 56/05