Geert Lernout

Postmodernisme

Naar aanleiding van het verzamelwerk ‘Modernen versus postmodernen’ (1986) vraagt de auteur zich af op welke, al dan niet deugdelijke gronden men mag of zelfs zou moeten gewagen van een ‘postmodernisme’ dat, als een algemen, cultureel-maatschappelijke trend, niet alleen de meest uiteenlopende artistieke uitingen maar ook vrijwel elke talige, intellectuele en filosofische activiteit van onze tijd zou kenmerken. Die globale karakterisering van het recente verleden en heden blijkt een nogal geforceerde poging te zijn om de concrete veelvormigheid en veelzinnigheid van het culturele gebeuren op één, overwegend theoretische noemer te brengen.

verschenen: Oktober 1986, blz. 33

jaargang: 54/01