Jacques-Bénigne Bossuet

Preek over ambitie

‘Sermon sur l’Ambition’ behoort tot de meest bekende preken van Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704). Welk onderwerp kon hij beter aansnijden aan het hof van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, dan de zucht naar eer, status, macht, rijkdom, invloed? De preek was bedoeld voor de vastentijd, de vierde vastenzondag van het jaar 1662, aan het Louvre. Daar verkeerde Bossuet veelvuldig; in 1657 was hij aangewezen als hofprediker. Of de preek daadwerkelijk is uitgesproken is onzeker.

verschenen: Maart 2007, blz. 219

jaargang: 74/03