Robert Pijnenborg

Prelude tot ‘Brave New World’

Op zoek naar de geestelijke vader van de reageerbuisbaby

De roman Brave New World van Aldous Huxley wordt vaak als primaire inspiratiebron beschouwd voor het kweken van reageerbuisbaby’s door invitrobevruchting. Uit zijn overige publicaties blijkt dat andere personages uit zijn sociale kring een aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van dat idee. Afgezien van een obscure verwijzing naar Charles Darwins grootvader Erasmus, moeten vooral J.B.S. Haldane en Aldous’ broer Julian Huxley inspirerende concepten hebben bijgebracht.

verschenen: Februari 2006, blz. 119

jaargang: 73/02