Georges Adé

Prima Materia van Ivo Michiels

Een dubbele strategie

Journal Brut van Ivo Michiels zal uit tien boeken bestaan, waarvan er vier zijn verschenen. In het vierde boek, Prima Materia, begint, zoals aangekondigd in het derde boek, een op de alchemie geïnspireerde verhaalstroom. Een confrontatie tussen dit werk, en een in het begin van dit jaar gehouden toespraak van Ivo Michiels, maakt het mogelijk het begrip ‘alchemie’ enigszins te relativeren. Michiels (Ivo):: 4de boek (Prima Materia) van “Journal Brut” (’91)

verschenen: April 1991, blz. 610

jaargang: 58/07