Fernand Tanghe

Produceren om te produceren Marx tegen Marx

Coolsaets studie Produceren om te produceren betoogt op deugdelijke gronden dat Marx’ kritiek van het kapitalisme nog schatplichtig is gebleven aan het produktivistisch ideaal van de (burgerlijke) economie. De auteur heeft bezwaren tegen Coolsaets te simpele verwerping van Marx’ utopisch communisme en tegen zijn economisme, dat alle zinvol menselijk handelen toch weer reduceert tot de produktie van loutere gebruikswaarden. Maar dat wil niet zeggen dat Coolsaets studie niet meer aandacht verdient dan ze tot nu toe gekregen heeft.

verschenen: Januari 1984, blz. 326

jaargang: 51/04