André Cnockaert

Protestliteratuur in Zwart-Afrika

Ten onzent nauwelijks bekend, laat staan ook maar enigermate in vertaling toegankelijk, heeft de prostest-literatuur in Zwart-Afrika al een hele evolutie doorgemaakt. Naast de opvallende verschillen tussen de Francofone en Anglofone versies van dat protest, is er nog de veelbetekenende overgang van de anti-koloniale naar de vaak ongenadige zelfkritiek, en naar de aanklacht van de corruptie die het kolonialisme heeft afgelost.

verschenen: December 1980, blz. 257

jaargang: 48/03