F. Boenders

Psychoanalyse vandaag. Gesprek met Alexander Mitscherlich

In gesprek met de Duitse tenor van de orthodoxe psychoanalyse peilt de auteur naar de stand van die wetenschap in Duitsland en naar haar relaties met andere, voornamelijk Amerikaanse en Franse tendensen en kritieken. Met klem verdedigt A. Mitscherlich de authentieke Freudiaanse analyse, die volgens hem nog steeds in staat is om zowel haar onderzoeksveld te verruimen als haar interpretatietechniek te vernieuwen.

verschenen: Maart 1978, blz. 539

jaargang: 45/06