Jef Van Gerwen

Publieke theologie II

De kerk-strategie van John Coleman

Krachtens haar zending zoekt de kerkgemeenschap een ‘heilzame invloed’ uit te oefenen op de maatschappij waairn zij gevestigd is. In dit interview vergelijkt John Coleman de feitelijke en de mogelijke of wenselijke kerk-strategieën, onder zo verschillende politieke regimes als het dectatoriale (in bv. Latijns-Amerika), het autoritaire (in bv. de Oostbloklanden) en het Westers-democratische met zijn – al dan niet – confessionele partijen (bv. Nederland, België, …):: en in zo uiteenlopende omstandigheden als het – al dan niet – homogeen christelijk-katholiek karakter van een bevolking, en de aan- of afwezigheid van een intellectueel en socio-cultureel pluralisme in een bepaalde samenleving.

verschenen: Juni 1986, blz. 771

jaargang: 53/09