Ludwig Kaufmann

Puebla en het evangelie der armen

De bisschoppenconferentie van Puebla is nog anders verlopen dan de meesten verwacht of gevreesd hadden. De openingstoespraak van de paus is bij de deelnemers allerminst overgekomen als een dictaat of beknotting van hun discussievrijheid. De verzamelde bisschoppen hebben van meet af aan een werkmethode ontwikkeld en gevolgd, die onafhankelijker en democratischer was dan die welke destijds te Medellin was toegepast.

verschenen: April 1979, blz. 579

jaargang: 46/07