J.B. Libanio

Puebla – tien jaar na Medellin

In Puebla zal moeten blijken of Medellin een historisch en definitief keerpunt was in de houding van de Latijnsamerikaanse Kerk ten aanzien van de gevestigde politieke en economische machten én van de veelal onmondige en vaak uiterst arme volksmassa’s. De in tien jaar tijds danig gewijzigde toestand – binnen en buiten de Kerk – kan de destijds verrassende opties van Medellin zowel bevestigen als ten dele weer ongedaan maken.

verschenen: Oktober 1978, blz. 13

jaargang: 46/01