Guido Vanheeswijck

R.G. Collingwood en T.S. Eliot

Twee geestverwanten

De geestesverwantschap tussen R.G.Collingwood en T.S.Eliot _ altijd over het hoofd gezien in de Eliot-exegese _ vormt een interessante invalshoek van waaruit de betekenis van Collingwoods metafysisch concept kan geformuleerd worden. De context waarbinne n zijn denken thuishoort _ en tot die context behoort zeker het denken van T.S.Eliot _ leidt tot een beter inzicht in de filosofie van deze ‘religieuze’ metafysicus. Collingwood (R.G.) en Eliot (T.S.) : twee geestesverwanten

verschenen: Maart 1990, blz. 538

jaargang: 57/06