Leo Simoens

R.M. Rilke en de Vlaamse letteren

Het ligt niet in de bedoeling van dit artikel na te gaan welke invloed Rilke gehad heeft op Vlaamse schrijvers, maar alleen hoe Rilke zelf tegenover onze letterkunde heeft gestaan. Op het eerste gezicht was dat enthousiast en begrijpend. Maar bij nader inzien blijkt, vooral uit de correspondentie met de vertaler Kippenberg en diens vrouw, dat hij er niet zo veel tijd en belangstelling voor over had.

verschenen: Januari 1972, blz. 376

jaargang: 39/04