L.L.S. Bartalits

R. Reagan: van détente naar confrontatie?

Op de geharnaste taal van R. Reagan en zijn medewerkers heeft L. Brzjnev gereageerd met in tweeërlei zin bedenkelijke tegenvoorstellen. Het behoud en de ontwikkeling van de détente tussen Oost en West hangen thans in belangrijke mate af van de vraag of West-Europa zowel in staat als bereid is om een – relatief – onafhankelijke, politieke en militaire koers te volgen.

verschenen: Mei 1981, blz. 728

jaargang: 48/08