Jaak De Maere

Racisme: een uitzichtloze ziekte?

Racisme en anti-racisme zijn aan de orde van de dag en daar wou de bundel artikelen Nederlands racisme volkomen terecht wat aan doen. De auteur bespreekt de daarin voorgestelde definities, analyses en remedies en bekritiseert een aantal minder gelukkige generalisaties en verwachtingen die z.i. de polarisatie kunnen versterken in plaats van ze te verzwakken of die bedenkelijke neveneffecten zouden kunnen sorteren.

verschenen: Juli 1985, blz. 826

jaargang: 52/10