Fernand Tanghe

Racisme en antiracisme: een dovemansgesprek?

Het antiracisme is vaak een mimesis, een rivaliserende nabootsing van het racisme. Het steunt op een grondig verschillende antropologie en waardenvisie, maar dat wordt vaak niet eens opgemerkt, zegt Pierre André Taguieff in zijn in 1987 verschenen en nu als pocket heruitgegeven boek La force du préjugé.

verschenen: Mei 1993, blz. 397

jaargang: 60/05