Jan Baetens

Rasters en blokken

Over de kruising van stripverhalen en architectuur in de Belgische tekenkunst

Stad en stripverhaal hebben veel met elkaar te maken: historisch hebben ze zich samen explosief ontwikkeld sinds het einde van de negentiende eeuw, vormelijk zijn er talloze echo’s, en heel wat strips hebben de stedelijke omgeving niet alleen als decor maar ook als thema. In deze bijdrage wordt gepoogd een beeld te schetsen van de veranderingen die de relatie stad-strip in de loop van de twintigste eeuw heeft gekend, en dit verhaal wordt onderbouwd met Belgische voorbeelden: Masereel, Hergé, Schuiten en Lambé.

verschenen: Maart 2013, blz. 232

jaargang: 80/03