Toon Vandevelde

Rationele verwachtingen?

Nobelprijs economie voor Robert Lucas

Opnieuw ging de Nobelprijs Economie naar een ultra-liberaal econoom. Robert Lucas behoort tot de school van de Chicago-economen. Deze kampioenen van het methodologisch economisme beschouwen het model van de homo oeconomicus als de harde, onaantastbare kern van de economische wetenschap. Bovendien menen zij dat ook het menselijke gedrag in het algemeen uitstekend kan worden verklaard vanuit het nastreven van het eigenbelang.

verschenen: Januari 1996, blz. 46

jaargang: 63/01