Gie Van den Berghe

Raul Hilberg en de vernietiging van het Europese jodendom

Een standaardwerk

Met de tweede editie (1985) van zijn standaardwerk over <2>The Destruction of the European Jews<0> (1961) wou de Oostenrijkse jood R. Hilberg een punt zetten achter bijna 40 jaar onverdroten speurwerk naar de structuren van het vernietigingsproces, zoals hij die hoofdzakelijk uit het Duitse (nazistische) bronnenmateriaal te voorschijn wist te halen. Al is enige kritiek op de aanpak en (sommige) formuleringen wel ter zake, toch is Hilbergs boek een (onvoltooid) meesterwerk. Hilberg (Raul) en de vernietiging van het Eur. jodendom

verschenen: December 1989, blz. 225

jaargang: 57/03