Frank Witlox

Reactivering van de IJzeren Rijn

Een oude droom eindelijk in vervulling?

Nederland en België gedragen zich nog steeds als concurrenten, als er economische belangen in het spel zijn. De geschiedenis van de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en de Rijn, gedeeltelijk over Nederlands grondgebied, is er een bewijs van. Die geschiedenis is begonnen toen België onafhankelijk werd, en duurt nog voort.

verschenen: Oktober 2000, blz. 806

jaargang: 67/09