Peter J. Henriot

Reagan en de Amerikaanse bisschoppen

Tegen de aanvankelijke verwachtingen in gaan de conservatief geachte Amerikaanse bisschoppen steeds meer in het verzet tegen het beleid van de regering-Reagan. Zij verwijten haar niet alleen dat zij haar beloofde acties ten gunste van de confessionele school en tegen de abortuswetgeving verzuimt, maar uiten een wellicht nog scherper en grondiger kritiek op haar binnenlands sociaal-economisch beleid en op haar defensie- en buitenlandse politiek, vooral ten aanzien van Latijns-Amerika.

verschenen: December 1982, blz. 208

jaargang: 50/03