L.L.S. Bartalits

Reagans economische politiek

Een tussentijdse balans

De zogeheten ‘reagonomics’ – krap geld-politiek om de inflatie te bedwingen, en belastingverlaging voor de ‘rijken’ om de investeringen te bevorderen – hebben nog vrij onzekere gunstige maar ten dele ook ontgoochelende resultaten opgeleverd. Al kunnen de fors verhoogde militaire uitgaven ook de economie enige opleving bezorgen, toch bepleiten vele Amerikaanse deskundigen een minder dogmatische en realistischer aanpak van structurele problemen van de crisis.

verschenen: September 1983, blz. 1024

jaargang: 50/11