Fernand Van Neste

Recht en waarheid

Waarheid is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om recht tot stand te brengen. Als bij de rechtsvorming of -vinding de waarheid al dan niet opzettelijk veronachtzaamd wordt, zal het recht er onvermijdelijk onder lijden. Maar naast het waar heidsgehalte spelen nog andere factoren mee in het juridisch oordeel: geldende normen, waardebesef en ’toetsing’. Het recht is een combinatie van het ware en het goede.

verschenen: Mei 1998, blz. 412

jaargang: 65/05