Jan Rolies

Recht op gezondheid?

Waar de economische wetten de wereld beheersen, in het rijk van de Mammon en Prometheus is er geen plaats voor kleine en arme mensen, voor dommen, gehandicapten, zwakken, zieken. Mensen moéten gezond zijn, of ze tellen niet mee. In grove trekken schetst de auteur hoe we tot dat soort ‘humanisme’ gekomen zijn.

verschenen: Oktober 1986, blz. 67

jaargang: 54/01