Paul Bauters

Rechter zijn: spreken en (ver)zwijgen…

De wereld van het gerecht is een abstracte wereld: de rechter is geen mens van vlees en bloed, maar de spreekbuis van de wet:: hij hanteert abstracte noties, die op geabstraheerde rechtsobjecten en geabstraheerde rechtssubjecten worden toegepast. Goedbedoelde pogingen om tegen die abstrahering in te gaan, zijn door de traagheid van de rechtswereld tot mislukking gedoemd.

verschenen: Januari 2000, blz. 12

jaargang: 67/01