Maurice Adams

Rechtshandhaving, sancties en legitimiteit

Onze maatschappij neigt ertoe het recht louter instrumenteel te gebruiken, als een middel om de sociale, economische en culturele processen te sturen en om de samenleving te beïnvloeden. Daartegenover wordt hier gepleit voor een responsieve benadering van het recht: de wetgever moet luisteren naar wat er leeft in de maatschappij, en alle burgers moeten hun verantwoordelijkheid in het rechtsvormingsproces bewust op zich kunnen nemen, door een combinatie van mondige inspraak en loyale houding tegenover de wetgever.

verschenen: Februari 2003, blz. 111

jaargang: 70/02