Fernand Tanghe

Rechtstaat en democratie

Cassatie en het spaghetti-arrest

Het zogenaamde spaghetti-arrest van het Belgische hof van Cassatie werd voorgesteld als onvermijdelijk, wilde men de democratische rechtstaat niet ondermijnen. Maar rechtstaat en democratie zijn geen synoniemen. Ook de rechtspraak valt niet buiten de soms conflictueuze discussies die het kenmerk zijn van een democratische samenleving. Toe-eigening van het recht is antidemocratisch.

verschenen: Januari 1997, blz. 18

jaargang: 64/01