Abderahman Cherif-Chergui

Rechtvaardigheid en gelijkheid in de Islam

De recente zowel religieuze als politieke ‘revival’ in de Islam maakt een nadere of hernieuwde kennismaking met de ethische krachtlijnen ervan hoogst wenselijk. De auteur, hoogleraar in de Arabische taal te Madrid, schetst de ‘idealen’ van rechtvaardigheid en gelijkheid zoals die in de Koran belichaamd worden. Dat latere tradities of bepaalde praktijken daarmee niet overeenstemmen is een verschijnsel dat wij in de geschiedenis van alle godsdiensten aantreffen.

verschenen: September 1980, blz. 1002

jaargang: 47/11