Johan Van der Auweraert

Regularisatiecampagne in België: een impressie

In januari jl. werd door de Belgische regering een campagne op touw gezet om het verblijf van ‘mensen zonder papieren’ te regelen. Duidelijk werd op de inzet van talloze particuliere organisaties gerekend. Bij de overheidsdiensten zelf konden de aanvragers niet terecht om hulp bij de samenstelling van hun dossiers.

verschenen: April 2000, blz. 342

jaargang: 67/04