Winand Callewaert

Reïncarnatie. Een Indisch erfgoed

De jongste tijd blijkt het geloof in enige vorm van reïncarnatie ook in Westerse kringen weer ingang te vinden. De auteur peilt naar de aanwijsbare en hypothetische, cultuur-historische wortels van een alomvattende wereldbeschouwing, die voor honderden miljoenen andersdenkenden even vanzelfsprekend en zeker is als de erg verschillende, personalistische levensvisie waarmee de – al dan niet christengelovige – Westerse mens zo vertrouwd is.

verschenen: Augustus 1988, blz. 977

jaargang: 55/11