John S. King

Reis naar Zonderdonk

Waarschijnlijk zullen niet veel Vlamingen zich herkennen in het beeld dat hier van hen geschetst wordt. Hoe zou dat komen? Omdat het beeld een karikatuur is? Een Brit, die verstaat er toch niks van, hij mag dan nog getrouwd zijn met een Vlaamse vrouw en vaak onder ons vertoeven. Of kennen wij onszelf niet? In dat geval kan het gezond zijn ons eens door een buitenstaander te laten screenen. Vlaanderen : screening door buitenstaander

verschenen: September 1991, blz. 988

jaargang: 58/11