Ronald Jeurissen

Religie, oorlog en vrede

Waarom zijn religies zo vaak bij oorlog betrokken? Dat is niet te wijten aan inherente gewelddadigheid of intolerantie. In de kern zijn de grote religies vreedzaam en tolerant. Het is te wijten aan de zichtbaarheid van religies, die hen maakt tot belangrijk merkteken van etnische groepen. Religies moeten en kunnen zich tegen deze opgedrongen rol verzetten, middels een interreligieuze theologie van de vrede.

verschenen: September 1994, blz. 696

jaargang: 61/08