Wim J. Mathijssen

Religieuze praxis in de klassenstrijd

Wat doe je als je in deze tijd én christen én marxist wil zijn? Gooi je het een overboord om het andere te behouden? Moet je een keuze maken? Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor jean Guichard om te studeren op de relatie tussen kerk, klassenstrijd en politieke strategieën. In zijn boek belicht hij de vraag of geloof en politiek onverzoenlijke grootheden zijn, of het een beïnvloed wordt door de keuze van het ander. Zijn theoretische reflexie doet hem besluiten een plaats te kiezen binnen het kader van de klassenstrijd zoals die onvermijdelijk gevoerd moet worden om een kapitalistische maatschappij omver te werpen.

verschenen: Februari 1973, blz. 447

jaargang: 40/05