Peter Herby

Religieuze vredesbeweging in de Verenigde Staten

Op het punt van religieus geïnspireerde vredesbewegingen is sinds vijf jaar ook in de VS een diepgaande kentering merkbaar, zelfs in kerken en groepen die tot voor kort het bewapeningsbeleid van hun land onvoorwaardelijk steunden of het gewoon niet bespreekbaar noch betwistbaar achtten vanuit een gelovig standpunt.

verschenen: Januari 1982, blz. 303

jaargang: 49/04