Eric De Kuyper

Renoir en daarna

Jean Renoir, de zoon van de grote Franse schilder A. Renoir, is op 84-jarige leeftijd overleden:: maar tot commerciële filmindustrie had hem, ondanks zijn vrijwel ongebroken vitaliteit en creativiteit, al lang tot werkloosheid gedoemd. Naar aanleiding van de jongste produkties van F. Truffaut en J. Doillin onderzoekt de auteur of – en in welke mate – die Franse cineasten in staat zijn Renoirs zware erfenis te torsen en op originele wijze voort te zetten.

verschenen: Juni 1979, blz. 835

jaargang: 46/09