Domien Dolf Vaganée

Retrospectieve van een rijk leven

Op 23 december 2009 overleed theoloog Edward Schillebeeckx, die in 1914 te Antwerpen werd geboren maar het grootste deel van zijn leven in Nijmegen woonde en doceerde. Twee bij zijn uitvaart uitgesproken bijdragen gaan in op respectievelijk zijn leven en zijn werk. Vervolgens wordt in breder verband een voorlopige balans opgemaakt van het Tweede Vaticaans Concilie, waarbij Schillebeeckx de Nederlandse bisschoppen adviseerde – en waaraan zijn wereldfaam én omstredenheid verbonden is.

verschenen: April 2010, blz. 293

jaargang: 77/04