Pieter Pekelharing

Richard Rorty

De spiegel als hindernis

Ondanks zijn meta-filosofische kritiek op wat, vanaf de oudheid tot vandaag onder de ultieme waarheidsaanspraken van wetenschap en/of filosofie is verstaan, blijkt R. Rorty zelf willens nillens een redelijk argumenterende filosoof te zijn. Origineel is zijn volgehouden poging om de z.i. al te reductionistische zienswijzen van vele voorgangers en tijdgenoten te ontzenuwen, door met name ook esthetische, ethische, narratieve en ronduit emotionele gedragingen of uitingen van de mens te laten gelden als even valabele ontsluitingen van een niet louter rationele werkelijkheid Rorty (R.) : filosoof tegen wil en dank ? (1989)

verschenen: April 1989, blz. 614

jaargang: 56/07