Paul Claes

Rimbaud in de Lage Landen

Als ‘poète maudit’ en ‘mystique à l’état sauvage’ heeft Rimbaud sinds een eeuw een aantal Nederlandstalige auteurs tot zeer uiteenlopende reacties uitgedaagd. De receptiegeschiedenis loopt van vroege, hoofdzakelijk biografische notities als die van J.N. Van Hall (1888) en D. van Lennep (1914,1922), over meer inhoudelijke commentaren als die van K. van de Woestijne, J. Slauerhoff en P. van Ostayen (in de jaren twintig) en een heuse ‘pathografie’ als die van E. Verbeek (1957) naar literaire initiaties als die van Slauerhoff, Du Perron, B. Decorte, P.G. Buckinx, H. Claus en tenslotte H. Portocarero (1985).

verschenen: Maart 1986, blz. 526

jaargang: 53/06