J. Debbaut

Robert Barry: 1967-1977

In de zogenaamde conceptuele kunst neemt R. Barry een heel eigen zelfs eigenzinnige plaats in. Hij is niet alleen geboeid door de onvermijdelijke en veelbetekende wisselwerking tussen een kunstobject en zijn omgeving, maar evenzeer door het netwerk van woorden en concepten die dat object zowel verhullen als onthullen.

verschenen: Mei 1978, blz. 714

jaargang: 45/08