Jan Koenot

Rock against Religion

Het overweldigend succes van de rock-muziek en haar vedettencultus heeft diepere wortels dan alleen maar de commerciële uitbuiting van argeloze jongeren. Het complexe cultuurfenomeen stoelt op een al oudere ‘metafysica van de beweging’ om de beweging (Nietzsche e.a.), die hier leidt tot een sacralisatie van de collectieve be-leving als (enig) doel op zich. Gezuiverd van die exclusieve drang tot onbestemde participatie kàn rock echter ook een muzikale weg zijn tot o.m. maatschappijkritische emancipatie.

verschenen: Februari 1982, blz. 406

jaargang: 49/05