Louis Dupré

Roger Lenaers en de mythen van het christendom

Het werk van Roger Lenaers, dat de boodschap van het evangelie opnieuw toegankelijk maakt voor de moderne mens, is bewonderenswaardig. Er dienen echter ernstige vragen gesteld te worden bij Lenaers’ vooroordeel jegens de voorwetenschappelijke, mythische, symbolische taal waarin de evangelisten de boodschap voorstellen. Alsof de waarheid van de boodschap zou bestaan in de historische accuraatheid van de mededeling. In feite gaat het in het religieuze om een realiteit die slechts symbolisch benaderd kan worden.

verschenen: December 2015, blz. 996

jaargang: 82/11