J.W. Schneider

Rondtocht door het Midden-Oosten

Eind maart, begin april 1970 maakte een heterogene groep van zeventien man een tocht door het Midden-Oosten om zich persoonlijk in de streek te verdiepen. De tocht werd voorbereid door een serie lezingen en discussies, terwijl tijdens de reis de ervaringen werden uitgewisseld en besproken. Daarna werd een evaluatie-weekend gehouden. De reist ging door Libanon, Jordanië, Egypte en Israël. Het artikel is een poging tot samenvatting van de daar opgedane ervaringen.

verschenen: Februari 1971, blz. 464

jaargang: 38/05